Услуги

  • Водоснабдяване, консултация за избор па помпи и решения за водоснабдяване
  • Доставка на помпи и хидрофорни системи
  • Доставка на противопожарни помпени системи
  • Отдаване на дренажни помпи под наем
  • Кредит за покупка на помпи.