За нас

Фирма „Турбо Инженеринг“ ЕООД е създадена през 2002 година като правоприемник на фирма ТУРБO ПКВ, работеща на българския пазар от 1991 година. Компаниите са създадени и в момента се намират под ръоводството на инженер Светослав Василев – специалист в областта на помпи предназначени за различни флуиди, водоснабдителни системи, проектиране и автоматизирано управление на същите.

Фирма „Турбо Инженеринг“ предоставя индивидуални решения според специфичните особености на всеки конкретен обект, според изискванията и желанията на всеки отделен клиент. С това дейността и е уникална за пазара. Този факт, съчетан с избора само на най-качествени доставчици на машини и съоръжения, съчетан с над 20 годишния опит и историята на стотици доволни клиенти – поставя компанията на едно от челните места по отношение на удовлетвореност на клиента и сигурност на дставената услуга.